Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Peperkampweg Discussieavond toekomst Delden

Discussieavond toekomst Delden

Afdrukken
De gemeente Hof van Twente heeft een dappere poging ondernomen om zich actiever op te stellen richting de burgers en op diverse locaties discussieavonden georganiseerd om te gaan praten over hoe we verwachten dat o.a. Delden er over 20 jaar uit zal zien.
Dit op het gebied van zorg, economie, demografie, toerisme, natuur etc.
E.e.a. werd ondersteund door de resultaten van het recent gehouden leefbaarheidsonderzoek.

Men had hier diverse oproepen voor gedaan, zowel huis-aan-huis alsook via het Hofweekblad. Dit met de bedoeling een zo divers mogelijke groep mensen te krijgen. Opvallend is dan dat de overgrote meerderheid die hier gevolg aan geeft met name het oudere deel van de bevolking is, op afstand gevolgd door een delegatie van de generatie daar net onder.
Dit heb ik inmiddels al wel vaker gezien bij dit soort initiatieven en het lijkt alsof er in Delden maar bij een kleine, bijna vaste groep mensen betrokkenheid is over wat er in brede zin gebeurt in ons stadje.

Het blijkt dat de Deldense bevolking is over het algemeen tevreden over de voorzieningen, op het gebied van zorg, winkels, openbare inrichtingen, maar is kennelijk minder geïnteresseerd in hoe dit ook voor de nabije toekomst behouden kan blijven. Dat zou juist nu veel meer interesse moeten wekken, aangezien we ons in onzekere tijden bevinden waarin zaken die als vanzelfsprekend gelden zouden kunnen verdwijnen. De gemeente heeft fors minder te besteden en vraagt zich af waar de burger veel waarde aan hecht en hoe die dan met minder middelen en op creatieve wijze toch zoveel mogelijk overeind gehouden kunnen worden.

Tijdens deze avond kwam duidelijk naar voren dat goede zorg in toekomst voor de vergrijzende bevolking een lastig thema zou kunnen gaan worden. Men wil graag goede zorg wil behouden, liefst aan huis. Zo wil men ook graag de huisartsen in de buurt houden. Om de zorg op peil te kunnen houden in de toekomst werd er geopperd om een sociale dienstplicht voor jongeren in te voeren. Anderen waren daar weer op tegen, omdat er dan een mate van professionaliteit en kwaliteit zal gaan ontbreken.

De gedachte was dat veel in de toekomst op vrijwilligers moet gaan neerkomen omdat er geen financiële middelen meer voor zijn vanuit de gemeente. Hiervoor is betrokkenheid en een zekere mate van sociale samenhang binnen de gemeenschap nodig. Deze wordt in Delden minder gevoeld dan in de kleinere kernen binnen de Hof. Dit komt waarschijnlijk doordat de samenstelling van de bevolking voor een deel gevormd wordt door mensen die van buiten Delden komen. Het bekende fenomeen "Noaberschap" (omzien naar je buren) is er nog wel, maar wordt minder breed gedragen en juist dat zou dus weer versterkt moeten worden. De vraag is alleen hoe?

Je kunt mensen echter niet dwingen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Veel mensen willen wel, maar hebben te weinig tijd of willen zich niet binden aan vaste tijden. Wellicht is dit de taak die de gemeente op zich kan nemen om initiatieven hierin te stimuleren, mensen meer eigen verantwoordelijkheid te geven en duidelijk te maken dat de gemeente niet te zien moet zijn als een onuitputtelijke geldbron.

Delden zou ook aantrekkelijker moeten worden voor bepaalde doelgroepen. Zo zouden bijv. veel meer winkels op zondag open moeten zijn en er meer aandacht gegeven moet worden aan het op de kaart zetten van de toeristische kwaliteiten van Delden en omgeving. Dat hier veel oudere mensen recreëren of naar toe trekken om te wonen zou juist kansen kunnen bieden. Voor jongeren zouden er meer betaalbare woningen moeten komen. Veel deldense jongeren zouden graag in hun geboorteplaats willen blijven wonen, maar dit is blijkt maar voor te weinig weggelegd.

Overigens moeten we ook niet teveel gaan somberen. Ouderen worden steeds vitaler en hebben dus steeds later zorg nodig en toestanden zoals in Oost-Groningen worden hier niet verwacht (leegloop van dorpen). Dat er de komende jaren het nodige gaat veranderen is wel duidelijk en dat daar over nagedacht wordt is geen slechte zaak.

Kleinschalige initiatieven, gevormd door groepen mensen met dezelfde interesses en terugschalen naar de menselijke maat waarbij meer gebruik gemaakt zal gaan worden van moderne hulpmiddelen zijn naar alle waarschijnlijkheid vormen waar het naar toe zal gaan.
Mensen zullen weer meer op elkaar aangewezen gaan worden en men zal in mindere mate bij de gemeente kunnen aankloppen voor het minste of geringste.

Wat deze avond nu opgeleverd heeft voor de gemeente en welke conclusies ze hieraan willen verbinden is mij vooralsnog niet helemaal duidelijk geworden. Het resultaat van de discussie was flinterdun. Tevens gaf men al aan dat men niet in de toekomst kan kijken en veel van het veronderstelde wel eens helemaal niet zou kunnen plaatsvinden.

Een verslag van deze avond opgesteld door de gemeente vindt u tevens in de bijlage van dit schrijven.

Namens de Stadsraad
Hugo Extercatte

Bijlagen:
Bewaar het bestand <code>20110307_verslag Delden.doc</code>20110307_verslag Delden.doc[Verslag trends en ontwikkelingen 7 maart 2011 ]31 Kb
 
Terug