Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Actuele thema's Peperkampweg Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hieronder antwoorden op vragen die ons regelmatig worden gesteld.
Heeft u een andere vraag? Neem dan contact  op met de stadsraad.

 • Hoe weet de stadsraad wat er onder de bevolking leeft, c.q. wat de bevolking wil?

  • De Stadsraad Delden heeft een website waarop tal van mogelijkheden zijn ingebouwd om met de bevolking van Delden te communiceren. Hiermee wordt een beeld verkregen omtrent de heersende mening over bepaalde onderwerpen en vraagstukken.
   Er zullen enquêtes worden gehouden, er zullen regelmatig polls op de website staan m.b.t. specifieke vraagstukken, en ook is de site uitgerust met een forum waarop inwoners hun mening kenbaar kunnen maken en waar zij met elkaar in discussie kunnen gaan.
   Verder zullen er contacten plaatsvinden met belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele organisaties, religieuze organisaties, en andere organisaties waarbij groepen inwoners zich hebben aangesloten.
 • Wanneer de stadsraad een enquête houdt zal niet iedere inwoner daaraan deelnemen. Dat betekent ook dat een enquête nog niet een volledig beeld geeft van hoe de  bevolking over een onderwerp denkt. Vindt de stadsraad dat het dan toch juist is om de mening te vertolken van de meerderheid van degenen die wel hebben deelgenomen?

  • Allereerst is het natuurlijk zo dat dit fenomeen ook in de politiek een rol speelt.
   Slechts 60, 70, of 80 procent van de kiesgerechtigden gaat ook daadwerkelijk stemmen. Dit is echter niet een reden om geen regering te formeren. Ook de stadsraad kan niet bij de pakken gaan neerzitten wanneer een gedeelte van de inwoners nalaat om hun stem te laten horen. De stadsraad zal er echter veel aan doen om inwoners te stimuleren om hun mening te geven. Bijvoorbeeld zal elke nieuw vraagstuk, elke nieuwe enquête, elke nieuwe poll, kenbaar worden gemaakt via het Hofweekblad.

.

 

 • De gemeente heeft gebiedscoördinatoren in dienst om contacten te onderhouden met de inwoners van de dorpskernen en Delden. Is het dan toch nog nodig dat er dorpsraden bestaan om de belangen van de inwoners bij de gemeente te behartigen.

  • De Stadsraad Delden juicht het toe dat de gemeente heeft gezorgd voor de komst van gebiedscoördinatoren. Dit kan er voor zorgen dat de communicatie tussen de inwoners van de woonkernen en de gemeente verbetert en dat de gemeente beter weet wat er in de woonkernen leeft. Echter zoals de gebiedscoördinator Gerda ten Brinkhof in een gesprek met de Stadsraad Delden al aangaf; de gebiedcoördinator heeft wel de pet van de gemeente op. Dit kan inhouden dat de gebiedscoördinator bij voorliggende kwesties allereerst handelt vanuit gemeentebelang en niet vanuit het belang van de betreffende kern. In zo’n geval kan de Stadsraad opkomen voor de specifieke belangen van de kern Delden. In veel gevallen zullen echter de gebiedscoördinatoren en de Stadsraad elkaars functioneren kunnen versterken door een goede samenwerking. 
 
 
Terug