Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Oude Gemeentehuis Delden Hofpanel geeft advies over plan voor oude stadhuis

Hofpanel geeft advies over plan voor oude stadhuis

Afdrukken

(Bron: TCTubantia 17 december 2010)

Het gemeentebestuur van Hof van Twente stelt de ontwikkelingsopdracht voor het voormalig stadhuiscomplex in Delden voor iedereen open. Meerdere gegadigden hadden zich in een eerder stadium al met plannen bij de gemeente gemeld. Deze mensen zijn onlangs opnieuw aangeschreven, maar de gemeenteraad wil een bredere bekendmaking,zodat het beste plan kan worden gekozen. Het Hofpanel krijgt een belangrijke adviesrol bij het uiteindelijke bessluit. Arcadis heeft opdracht gekregen tot het begeleiden van de selectieprocedure en er is inmiddels een projectleider aangesteld. Gegadigden kunnen tot 25 februari plannen indienen voor het complex aan het Ressingplein en de Langestraat, waarna een commissie zich over de inzendingen buigt. De plannen die voldoen aan de eisen worden voorgelegd aan het Hofpanel

waarin burgers uit de gemeente zitting nemen. De voorkeurt van het Hofpanel geldt als advies voor het college van burgemeester en wethouders dat het uiteindelijke besluit opstelt. Uitgangspunt bij de herontwikkeling van het voormalig stadhuis is dat de oude villa en de treurbeuk behouden moeten blijven. Het plan moet passen binnen de schaal van het historische centrum. Voor de plannen moet worden gewerkt met een marktconforme aankoopprijs en een sluitende exploitatie. Op 6 januari is voor belangstellenden een informatiebijeenkomst gepland in het oude stadhuis. Ze kunnen dan rondkijken en vragen stellen. Voor 1 mei moet een besluit worden genomen.

 

 
Terug