Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Oude Gemeentehuis Delden De stand van zaken m.b.t. van het voormalige gemeentehuis in Delden

De stand van zaken m.b.t. van het voormalige gemeentehuis in Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden:

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen aangaande het voormalige gemeentehuis heeft de Stadsraad Delden een gesprek, met de coördinator van dit project,bij de gemeente aangevraagd. De bedoeling was om een antwoord te krijgen over de huidige stand van zaken.
Het gesprek heeft op 11 november j.l. plaats gevonden met mevr. M. Pigge en enkele leden van de Stadsraad Delden.

De situatie is nu als volgt:
A. De Raad heeft destijds eisen gesteld aan het plan en wel, dat de bestaande villa en de grote beuk behouden blijven. Ook moet het geheel in de historische kern van Delden passen.

B. Het College gaat een ontwikkelingsplan uitbesteden aan Arcades, die een selectie leidraad zullen opstellen voor de gegadigden, waarbij het aantal belangstellenden op dit moment op 15 staat, waaronder enkelen uit Delden. Een stringente eis is, dat er een sluitende exploitatie moet komen. Ook publiekelijk zal er nog een kennisgeving van de plannen komen, zodat iedereen de kans heeft om mee te kunnen doen. Uiteindelijk zullende plannen van drie gegadigden op een informatiebijeenkomst in Delden getoond worden.

C. Verder zal het College de Welstandscommissie, een stedenbouwkundige met historische kennis en natuurlijk de afdeling grondzaken van de Gemeente, bij het project betrekken.

D. Voor het verdere tijdsplan, schat men de volgende data:
• Gegadigden kunnen in de periode van 1 december 2010 tot begin januari 2011 hun plannen indienen.
• In de loop van januari 2011 zal de selectie plaats vinden en in februari 2011 zal een informatiebijeenkomst in Delden gehouden worden.
• Per 1 mei wil de gemeente het geheel afronden.

Hierna zal natuurlijk nog een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moeten worden en daarna komt nog de procedure voor de bouwvergunning.

Al met al zullen we enkele jaren verder zijn voordat het geheel gerealiseerd zal zijn. Maar als Stadsraad Delden, hebben wij de indruk gekregen dat e.a. zorgvuldig gedaan wordt en we er vertrouwen in mogen hebben, dat het een project zal worden dat in de kern past en waar alle inwoners tevreden over kunnen zijn.

Wel willen wij hierbij iedereen oproepen, om naar de informatiebijeenkomst over het Gemeentehuis te gaan, want op dit moment is nog enige inbreng mogelijk.

 
Terug