Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Oude Gemeentehuis Delden Van voormalig stadhuis naar ……………

Van voormalig stadhuis naar ……………

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden)

Het Stadhuis van Delden heeft vele jaren leeg gestaan, er zijn twee projectgroepen mee aan de slag geweest en uiteindelijk zijn we als Deldenaren op 12 april jl. uitgenodigd in het Parochiehuis om te luisteren naar de voorstellen die er liggen. Hier zijn we tot onze vreugde in grote getale op afgekomen, het is dus duidelijk dat het een onderwerp betreft dat ons inspireert en raakt.

Nu zijn er vanuit de stadsraad twee zaken die van belang zijn. Het eerste is dat er een passende oplossing komt die recht doet aan de mening van de Deldenaren en die een duurzaam karakter heeft, dat wil zeggen iets waar we jarenlang mee vooruit kunnen. Daarnaast is het voor ons ook van belang dat de gemeente haar rol en verantwoordelijkheden op een correcte manier uitvoert.

Na deze avond is gebleken dat er op beide punten nog al wat aan te merken valt. Er zijn bijvoorbeeld twee voorstellen geselecteerd door een commissie van deskundigen, terwijl er in de stukken duidelijk toegezegd is dat er drie voorstellen voorgelegd gingen worden. De overige plannen voldeden volgens de woordvoerder onvoldoende aan de kwaliteitseisen, echter er is dan wel sprake van een grijs gebied, aangezien in ieder geval 1 van de 2 geselecteerde plannen expliciet ruimte heeft gekregen om hun voorstel aan te passen, omdat zij in eerste instantie ook onvoldoende voldeden aan de gestelde eisen.

De twee voorstellen waaruit wij kunnen kiezen zijn beide gepresenteerd door betrokkenen en voor allebei valt wel iets te zeggen. Als stadsraad hebben wij natuurlijk ook negen individuele meningen, maar het is niet aan ons om hier als belangenbehartiger een voorkeur uit te spreken.

Zoals gezegd kijken wij wel nadrukkelijk naar de procedurele kant en hier hebben we nog wel het een en ander op aan te merken, zoals dat helaas de laatste jaren te vaak gebeurt. Er zijn een aantal punten die we in willekeurige volgorde de revue laten passeren:

Aanwezigheid:

De avond werd geleid door een externe woordvoerder en de gemeente heeft formeel haar gezicht niet laten zien. We hebben gedurende het afgelopen jaar diverse malen met de verschillende politieke en gemeentepartijen gesproken over communicatie, dan was dit met minstens 150 betrokken burgers in de zaal toch zeker een unieke kans om te communiceren en het belang van een goede invulling van dit mooie stukje Hof van Twente vanuit het college van B&W in te leiden.

Hofpanel:

De avond zelf was het vrijwel onmogelijk om schriftelijk een stem uit te brengen, in plaats daarvan heeft men iedereen min of meer ‘gedwongen’ om zich aan te melden voor het Hofpanel. Slim misschien, maar zeker niet burgervriendelijk in dit verband. Dit is lang niet voor iedereen zo toegankelijk als men zou denken en er wordt een drempel gecreëerd die onnodig is. Overigens bleek ook dat het aanmelden hiervoor niet waterdicht is, zodat de objectiviteit qua aantallen stemmen in het geding zou kunnen komen.

Besluitvorming:

Wij hebben diverse mensen gesproken na afloop van de avond en het bleek in het merendeel van de gevallen dat men het gevoel had van schijnbetrokkenheid. We mochten luisteren en eigenlijk alleen planinhoudelijk vragen stellen. De projectmanager was uitstekend in staat om alle vragen omtrent procedures en andere aanverwante zaken snel en grondig af te wimpelen, waarna gezegd werd dat een en ander meegenomen zou worden. Toen wij na afloop van de avond vroegen wie de notulist van de avond was, bleek die er niet te zijn……… Verder hebben wij als Deldenaren formeel geen enkel stemrecht en wordt het besluit genomen door het college van B&W.

Prijs:

In de stukken stond dat de verkoopprijs een onderdeel uitmaakte van de besluitvorming, maar tijdens deze avond gaf de woordvoerder te kennen dat prijs vrijwel geen rol meer had gespeeld, om beter naar het totale plan te kunnen kijken. Dit is op het eerste gezicht vanzelfsprekend zeer aardig, maar we zijn ons er natuurlijk allemaal van bewust dat projectontwikkelaars andere belangen hebben en in het kader van de meest duurzame oplossing is het dus nog maar de vraag hoe we kunnen voorkomen dat deze locatie, bij tegenvallende cijfers, binnen de korte keren doorverkocht wordt en wat voor consequenties heeft dit voor de lange termijn invulling van deze locatie. Zijn hier contractuele voorwaarden aan verbonden of heeft de gemeente recht van eerste (terug)koop?

Horeca:

De grootste verrassing van de avond was toch wel de inleiding waarin de planeisen gedeeld werden. Hier stond expliciet vermeld dat horeca invulling onderdeel van het eisenplan was, enkele jaren geleden als uitgangspunt meegeven door de raad. Of dit voor deze plek wel of niet goed is laten wij in het midden, maar dat dit als eis meegegeven is, zonder enig onderzoek naar behoefte of bestaansrecht binnen Delden, waarin toch al een behoorlijk aantal horecagelegenheden gevestigd is, dat is toch zeker vreemd te noemen. Met name in het kader van duurzaamheid en tevens het behoud van de bestaande horeca (betreft in een aantal gevallen ook karakteristieke en historische panden) dien je hier toch planologisch bij stil te staan vanuit onze optiek. 

Al met al was het een bevlogen avond met een verstrekkend gevolg, te weten de nieuwe invulling van het oude stadhuis. Het is goed dat het college graag wil weten wat de Deldenaar hier van vind, maar zij geeft vervolgens slechts twee smaken om te kiezen. De Deldenaren die geen van beide smaken lekker vinden en nog steeds bezorgd zijn over de meest passende invulling van deze karakteristieke plek in het hart van Delden kunnen hun stem/mening niet meer kwijt.

Tot 3 mei kunt u nog uw stem uitbrengen!

Stadsraad Delden

 
Terug