Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Oude Gemeentehuis Delden
Oude Gemeentehuis Delden

Wie heeft de prijsvraag ‘oude gemeentehuis Delden’ nu eigenlijk gewonnen?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 20 maart 2013)

Recentelijk gebeurden er qua ondernemerschap weer mooie dingen binnen onze Stad, zoals: de verbouwing van bakker Meen met een heerlijke chocolaterie, de heropening van Eftink, nu volledig gericht op damesmode en natuurlijk de opening van the Readshop in het oude gemeentehuis. Allemaal gezonde impulsen voor onze trotse Stad, maar toch knaagt er iets bij vele stadsgenoten en hier willen we even bij stilstaan.

Was het niet zo dat wij allemaal onze stem konden uitbrengen op verschillende voorstellen voor de nieuwe bestemming van het oude gemeentehuis en dat wij met een nipte meerderheid van 51% gekozen hebben voor het plan genaamd ‘Paviljoen Delden’? Tja, ik ben net als vele anderen zeer enthousiast over onze nieuwe locatie van the Readshop, maar waar is het Paviljoen? Deze vraag deed ons als Stadsraad besluiten om de oorspronkelijke brochure nog eens uit het archief op te duikelen om te zien waar wij tijdens de selectie warm van werden:

  • Winkelruimte op volledige begane grond en deel eerste verdieping, naast the Readshop nog een exclusieve modezaak op de begane vloer;
  • Op de zolderverdieping 6 kamers voor bed & breakfast;
  • Een stadsappartement boven de oude raadszaal;
  • Een kiosk in het verlengde van de gevels aan de Langestraat (voor een lekker visje….);
  • Een paviljoen op de bestaande kelder van de achterbouw voor dag horeca met, zoals de brochure ons beloofde, ‘een veranda die vloeiend overgaat in de tuin en door de hogere ligging bij uitstek geschikt voor diverse festiviteiten, een muziekpodium onder de boom of een boekenmarkt’.
  • Daarnaast was het prachtig om te zien hoe het stadhuis in volle glorie hersteld zou worden en de lelijke aanbouw aan de Langestraatzijde vervangen werd door een moderne glasgevel die het historische karakter van het stadhuis verder versterkte.

Ik wordt er nog steeds enthousiast van, hoewel enkele andere plannen voor deze unieke locatie ook zeer interessant waren en zelfs binnen onze Stadsraad de meningen verdeeld bleven. Echter, er is destijds gekozen en dan gaan wij er vanuit dat een en ander dus conform plan uitgevoerd gaat worden. Dit waren ook nadrukkelijk de afspraken met de gemeente, die deze voorwaarden aan de verdere projectontwikkeling en vereiste invulling kon koppelen.

Waar staan we dan nu, zo vragen wij ons af? Ja, the Readshop is nu gerealiseerd, maar er is  hiernaast geen ruimte meer voor de exclusieve modezaak. Naar het schijnt komt er ook geen winkelruimte op de 1e verdieping, komen er geen 6 kamers voor bed & breakfast, maar is het bovendeel gewoon verkocht/verhuurd aan de hoogste bieder. Herstel van oude glorie heeft in de huidige verbouwing niet de aandacht gekregen die het verdient had en de aanbouw aan de Langestraatzijde is niet gemoderniseerd of anderszins ingevuld conform de beloofde tekeningen. De in het plan nog  visueel geprojecteerde karakteristieke boom tussen de geplande kiosk en de ingang van the Readshop is afgelopen periode zomaar gekapt, waarvoor een bonte mengeling van straatstenen in de plaats gekomen is. Verder zien we dus geen kiosk, en last but not least … WAAR IS ONS PAVILJOEN???

Het enige wat we aan de achterzijde van het Stadhuis zien is een open wond, een restant van wat eens al een lelijke aanhechting was. Het paviljoen, volgens plan gebouwd in de stijl van de landgoedwinkel van Twickel, lacht ons dan gelukkig nog wel toe als oplossing, hoewel……..wat gaat hier nu werkelijk gebeuren? Het laatste nieuws is dat hier ook niet de afgesproken invulling aan gegeven wordt, omdat er geen belangstellenden zijn. Dat zou betekenen dat in dit ambitieuze en verkozen plan slechts the Readshop gerealiseerd is en de projectontwikkelaars desalniettemin alle ruimte krijgen om te doen wat hun goeddunkt.

Hadden wij als Deldenaren een andere keuze gemaakt als we dit vooraf geweten hadden? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar wat we wel zeker weten is dat de thans resterende uitbouw aan het Ressingplein per direct gesloopt en afgevoerd dient te worden en wel op de kortst mogelijke termijn. Dus geen potentieel hergebruik van dit lelijke restant, maar in ieder geval tegemoetkomen aan het allerlaatste stukje van alle loze beloftes en dat is het creëren van de beloofde groene ruimte, geschikt voor festiviteiten, een muziekpodium of een boekenmarkt……….. Gemeente en projectontwikkelaar, wij rekenen op u!!!

Binne Visser
Stadsraad Delden

 

Uitstel voor plan stadhuis Delden

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 25 mei 2012)

DEADLINE Grote zorgen politiek over realisatie bouwplannen

 

• Noodzakelijke bankgarantie blijft uit.
• Politiek wil dat wethouder al-les,op alles zet om eind te ma¬ken aan 'onverkwikkelijke si¬tuatie'.
• Bouwbedrijf gaat er vanuit dat deadline wordt gehaald.

• Noodzakelijke bankgarantie blijft uit. 
• Politiek wil dat wethouder alles,op alles zet om eind te maken aan 'onverkwikkelijke situatie'. 
• Bouwbedrijf gaat er vanuit dat deadline wordt gehaald.

DELDEN - Projectontwikkelaar VOF~de Wheeme (bouwbedrijf Haafkes) krijgt nog tot 1 septem-ber van dit jaar de tijd om de exploitatieovereenkomst te onderte¬kenen met betrekking tot de plan¬nen voor het voormalig stadhuis in Delden. Als de handtekening er dan nog niet onder staat, trekt de gemeente het plan in. 

Wethouder Josh Sijbom zei dit in de vergadering van de commissie fysiek. CDA-woordvoerder Paul Gerritsjans verklaarde daar mede namens andere partijen dat zij zich 'heel ernstige zorgen maken'. De exploitatieovereenkomst zou namelijk eerst op 1 mei door het college behandeld worden en toen dat niet gebeurde, op 15 mei. Ook op die datum bleef de behandeling uit, volgens Gerritsjans omdat er geen overeenstemming was tussen VOF de Wheeme en de Reads¬hop. Laatstgenoemde speelt als hoofdgebruiker een sleutelrol in het plan Paviljoen Delden, dat voorziet in sloop van de aanbouw van het stadhuis, een restaurant, winkels, een appartement en 6 bed & breakfast kamers. Volgens Sijbom is er nog discussie over een bankgarantie en is er ook nog een kwestie rond planschade voor een bewoner. 

Lees meer...
 

Hoe staat het nu met het oude Gemeentehuis van Stad Delden??

Afdrukken

(Bron: Hofweekblad, 7 maart 2012)

Voor veel inwoners is het een mistroostig gezicht, om te zien hoe het voormalig Gemeentehuis er al jaren bijstaat. Hoewel er plannen zijn, waarover de inwoners zich hebben kunnen uitspreken, en het College inmiddels al maanden geleden een besluit genomen heeft, dat het de firma Haafkes zou worden die het pand mocht kopen, is er nog steeds geen beweging te constateren, op de lekkende dakgoten na. Dit was voor de Stadsraad Delden aanleiding om met alle betrokken partijen een gesprek aan te gaan, om beter inzicht in de stand van zaken te kunnen krijgen.
Dat het tot nu toe al weer zo lang geduurd heeft vond zijn oorzaak in het feit dat de Gemeente, terecht, ook van haar zijde voorwaarden stelde en dat de firma Haafkes van mening was dat eerst het bestemmingsplan rond moest zijn, ook begrijpelijk, alvorens tot koop over te gaan. Dit kan ons natuurlijk niet snel genoeg gaan, maar het goede nieuws is dat de twee partijen het ondertussen op alle punten eens zijn. Er wordt een exploitatie rekening opgesteld en de bestemmingsplanwijziging is in gang gezet.
Het plan voor Bed & Breakfast op de bovenetage is dusdanig gewijzigd, dat daar waarschijnlijk twee appartementen komen en de Readshop het totale begane grond gedeelte in gebruik zal nemen. De doorlooptijd voor deze wijzigingsprocedure kan, afhankelijk van bezwaren, op een klein jaar gesteld worden. Er is echter een lichtpuntje in de zaak, namelijk dat er een mogelijkheid bestaat tot ontheffing voor de detailhandel, zodat de Readshop, als gegadigde voor een deel van het pand, eerder zou mogen beginnen.
Voor de eigenaar van de Readshop is het van groot belang om op korte termijn te weten waar men aan toe is, omdat Post NL een eis tot aanpassing van het kantoor heeft gesteld voor het einde van 2012. Zij moeten dan dus op hun huidige locatie een (kleine) uitbreiding aan de achterzijde laten plaatsvinden, wat niet gewenst is voor dat pand en voor hun plannen.
Wij hopen dan ook dat de fa. Haakes en de Readshop het snel definitief eens worden, zodat ze na de bouwvakantie kunnen beginnen met dit deel van de locatie wat in aanmerking komt voor ontheffing. Laten we niet vergeten dat juist de combinatie met de Readshop het kleine stemvoordeel opgeleverd heeft in de stemming onder de Deldenaren!
Tenslotte spreken wij de wens uit, ook in het licht van de aanvraag beschermd stadsgezicht, dat men in de verbouwing zo goed mogelijk rekening houdt met herstel in authentieke staat. Zoals we namelijk op de foto’s kunnen zien blijft er een gapende wond aan de achterzijde van het hoofdgebouw over na het afbreken van het achterste deel. Om die reden vinden wij het wel passend om ook nog even een foto uit de oude doos te halen, om gezonde inspiratie op te doen voor het versterken van ons mooie stadsbeeld en de villa in ere te herstellen.

Voor veel inwoners is het een mistroostig gezicht, om te zien hoe het voormalig Gemeentehuis er al jaren bijstaat. Hoewel er plannen zijn, waarover de inwoners zich hebben kunnen uitspreken, en het College inmiddels al maanden geleden een besluit genomen heeft, dat het de firma Haafkes zou worden die het pand mocht kopen, is er nog steeds geen beweging te constateren, op de lekkende dakgoten na. Dit was voor de Stadsraad Delden aanleiding om met alle betrokken partijen een gesprek aan te gaan, om beter inzicht in de stand van zaken te kunnen krijgen.

Lees meer...
 

Besluit over toekomst voormalig gemeentehuis van Delden.

Afdrukken

(Bron: Hof van Twente)

Tijdens de raadvergadering van 12 juli l.l. deelde wethouder Sybom namens het College mee, dat men gekozen had voor het ontwerp van Haafkes .Het College was destijds door de Raad gemachtigd in deze zaak de beslissing te nemen. Dit ontwerp zou de Readshop in Delden de gelegenheid bieden voor uitbreiding cq. continuering van deze zaak, waar ook het postagentschap is gevestigd.

Lees meer...
 

Alleen PvdA kan keuze maken over toekomst stadhuis

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia 23 juni 2011)

DELDEN - Wie mag het voormalige stadhuis van Delden kopen en er een horecabedrijf van maken? Haakfes uit Goor die een plan voor een paviljoen heeft ontwikkeld of Lammersen uit Delden die het tot Grand Café wil verbouwen. De leden van de commissie fysiek kwamen er gisteravond niet uit. Beide plannen scoren goed en dat maakt de keuze moeilijk.

Alleen niet voor de PvdA. Jan ter Avest van de PvdA ging akkoord met de motivatie van het CDA-VVD college dat het plan Haafkes de gemeente een flink financieel voordeel oplevert van zo'n drie ton. "Dit zijn twee mooie plannen en dan geeft het financiële voordeel de doorslag", vatte Ter Avest samen. D66 gaf een 'lichte voorkeur' aan het plan voor het Grand Café.

Lees meer...
 


Pagina 1 van 3