Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Actuele thema's Gemeenteraad Vergadering Commissie Algemeen d.d. 18 januari 2011

Vergadering Commissie Algemeen d.d. 18 januari 2011

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden)

Het herijken van de welzijnssubsidies.

De Gemeente moet bezuinigen, vanwege het verminderen van de rijksbijdrage,. Men houdt er rekening mee dat een bezuiniging van € 3 miljoen structureel nodig zal zijn. Het budgettair perspectief ( € 3 miljoen bezuinigingsnoodzaak) en het collegeprogramma (€ 1,5 miljoen), afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, kunnen leiden tot een structureel te dekken bedrag van € 4,5 miljoen, ingaande 1 januari 2012. Het geheel is dus niet zo optimistisch.

Het voorstel van het College om tot de door de raad opgelegde bezuinigingen op de welzijnssubsidie van € 610.000 vanaf 2012 en van € 689.000 vanaf 2013, heeft natuurlijk tot vragen en opmerkingen in de raad geleid, maar is men van mening dat de kortingen door moeten gaan, met mogelijk hier en daar enige verzachting van deze kortingen.

Het college namelijk, neemt zich het volgende voor:

Waarderingssubsidies.

 • Subsidies worden met een zodanig bedrag verminderd, dat het effect opgevangen kan worden door een contributieverhoging van € 1.- per lid per maand.
 • Subsidies kleiner € 300, - worden afgeschaft.
 • Specifieke subsidies vervallen.
 • Bezuiniging van 17% op subsidie aan muziekverenigingen.
 • Bezuiniging van 10% op de overige waarderingssubsidies.

Budgetsubsidies.

 • Centreren van voorzieningen.
 • Toepassing van het profijtbeginsel.
 • Specifieke subsidies vervallen.
 • Bezuinigen op lokaal onderwijsbeleid.
 • Bezuiniging van 10% op de overige budgetsubsidies.

Al met al zullen er natuurlijk reacties komen, maar gezien de huidige en toekomstige financiële toestand van de gemeente, zal men aan genoemde kortingen niet kunnen ontkomen.

Tijdens de vergadering, werd duidelijk gesteld dat dit nog maar een begin is en dat er meer kortingen zullen volgen, omdat de toekomstige bijdragen van het rijk nog niet bekend zijn.  

Al met al zal de nodige inventiviteit van de gemeente en inwoners nodig zijn, om het niveau van voorzieningen in de kernen te kunnen houden. Hierbij bestaat de kans, dat er voor voorzieningen extra bijdragen gevraagd zullen moeten worden en men zich daarbij in de reacties realistisch zal moeten opstellen.

 
Terug