Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Gemeenteraad Ontsierende reclame is nu verboden

Ontsierende reclame is nu verboden

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 7 februari 2012)

GOOR - Het gemeentebestuur wil voortaan ontsierende reclame weg halen. In de nieuwe algemene plaatselijke verordening wil het college voorkomen dat burgers en ondernemers borden plaatsen die dermate afsteken in de omgeving dat ook voor een leek duidelijk is dat het hier gaat om een exces'.
 
Over het terugdringen van reclameborden praten politieke partijen al lange tijd in de Hof van Twente. De leden van de commissie fysiek gaven in november aan dat de gemeente met het reclamebeleid in onvoldoende mate tegemoet komt aan de bezwaren van de raad begin 2010 en aan de bezwaren van de organisatoren van tentfeesten. En een evaluatie die was toegezegd is er niet geweest. Het nieuwe reclamebeleid bestaat uit een duidelijk onderscheid in soorten reclames en deelgebieden in de gemeente Hof van Twente. Dit moet voor een overzichtelijk beleid zorgen, waardoor het voor iedereen eenvoudig te zien is aan welke criteria reclameuitingen moeten voldoen.

De nota maakt een onderscheid in permanente en tijdelijke reclame. Permanente reclame is te verdelen in commerciële en overige reclame. Tijdelijke reclame wordt verdeeld in commerciële, evenementen, ideële, politieke, bouw en te koopreclame. Een uitzondering geldt voor sportterreinen en evenementen portaalborden. Ten slotte wordt er een verdeling gemaakt in de deelgebieden binnen de gemeente Hof van Twente. De beleidsregel kent de volgende deelgebieden: buitengebied, historische landgoederen, centra en linten, historische centra, buurten en bedrijventerreinen. De onderverdeling in de deelgebieden wordt gemaakt, omdat elk deelgebied een eigen welstandsbeleid kent.

Doel van het reclamebeleid is het geven van een heldere invulling waardoor de kwaliteit en kwantiteit van de diverse reclame-uitingen gereguleerd worden. De mogelijkheden om reclame te maken zijn aanzienlijk verruimd. Uitgangspunt bij deze beleidsregel is dat het aanzien van de gemeente niet wordt geschaad, er geen hinder ontstaat en de veiligheid niet in het geding.

 
Terug