Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Infoavond beschermd stadsgezicht Delden

Infoavond beschermd stadsgezicht Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden 28 januari 2011)

Op woensdagavond 26 januari heeft er een informatieavond plaatsgevonden in het Parochiehuis waarin de gemeente samen met het Oversticht haar plannen heeft ontvouwd om de kern van Delden samen met enige omliggende gebieden tot beschermd stadsgezicht bevorderd te krijgen.

Zie voor gedetailleerde gegevens hierover de plannen op de website van de gemeente.

De aanleiding die de gemeente hiervoor aangeeft was dat er een paar bouwactiviteiten binnen de kern hebben plaatsgevonden die nogal wat emoties bij de Deldenaren hebben losgemaakt. Het meest recente voorbeeld is de bouw van de Hema en dan met name de uitvoering aan de achterzijde, maar ook de bouw van het Stadshagen.

De opkomst was wat minder dan verwacht. Gezien de samenstelling van de belangstellenden bleek het met name te gaan om bewoners en ondernemers welke binnen de beoogde gebieden vallen. Vanuit de aanwezigen werden kritische vragen gesteld, danwel opmerkingen geplaatst over zaken die vanuit het verleden mis waren gegaan.

Uit een discussie over wat er met het oude gemeentehuis moet gebeuren bleek duidelijk dat er nogal wat wantrouwen heerst over of het wel goed gaat komen en passend zal blijken binnen de historische kern. De verantwoordelijk wethouder Josh Sijbom verzekerde echter dat hier zeer kritisch en zorgvuldig mee omgesprongen zal worden.

Na afloop was er nog gelegenheid tot informele gesprekken. De gemeente deed daarbij ook een oproep aan ieder om zijn mening over wat wel en niet waardevol is in de historische kern kenbaar te maken.

Een idee wat al geopperd werd was om de straatverlichting in de Langestraat ook in de historische kern te voorzien van de "antieke" straatlantaarns zoals deze komende vanaf Goor al reeds geplaatst zijn. Ander voorstel was om bij binnenkomst van Delden de plaatsnaamborden te vervangen door "Stad Delden" als verwijzing naar onze historische roots.

Hugo Extercatte

 
Terug