Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's CDA wil één richting vrachtverkeer Langestraat

CDA wil één richting vrachtverkeer Langestraat

Afdrukken
(Bron: TCTubantia 18 januari 2011)

DELDEN -Er moet in een deel van de Langestraat in Delden éénrichtingverkeer worden ingesteld voor vrachtwagens. Met dit voorstel in een discussienota denkt de CDA-fractie van Hof van Twente een eind te kunnen maken aan de blokkade van de Langestraat, op het moment dat twee vrachtwagens elkaar tegemoetkomen.

De doorstroming van voetgangers, fietsers en ook automobilisten wordt regelmatig belemmerd. De problemen doen zich voor in het deel van de Langestraat dat ligt in het oude stadshart.


Het CDA stelt dat de discussie over welke richting gesloten wordt en voor welk deel van de Langestraat, nog gevoerd moet worden. Zelf kiest de partij al voor de rijrichting Hengelo vanaf de Rabobank. Bij hotel De Zwaan moet een inrijverbod voor vrachtauto's íngesteld worden.

Veilig Verkeer Nederland voegt daar in een reactie aan toe, om ook éénrichtingverkeer voor vrachtauto's in de Spoorstraat vanaf de Racerstraat richting Langestraat in te stellen.

Het CDA is ook voor invoering van een blauwe zone in het centrum. Dergelijke plannen leden tien jaar geleden schipbreuk. ,,Recente ervaringen in andere plaatsen geven echter aan dat een blauwe zone wel degelijk een adequaat instrument kan zijn," aldus de CDA-fractie.

Tot slot pleit het CDA voor het obstakelvrij maken van de Langestraat. Voetgangers, vooral ouderen met een loopondersteuning als een rollator, ondervinden dikwíjls problemen. De partij krijgt bijval van de themagroep Bereikbaarheid en toegankelijkheid die binnenkort een notitie aan de Stuurgroep Woonservicegebied Delden aanbiedt. In de notitie worden aanbevelingen gedaan op basis van inventarisaties die door de themagroep is uitgevoerd. Bij deze aanbevelingen wordt aan het college gevraagd allereerst beleidsbeslissingen ten aanzien van de Langestraat te nemen.

De discussienota van het CDA is toegezonden aan de Stuurgroep Woonservicegebied Delden, de Stadsraad Delden, de Deldense ondernemersvereniging DOV en Veilig Verkeer Nederland afdeling Hof van Twente. Volgens de politie is invoering van éénrichtingverkeer voor vrachtauto's mogelijk.

 
Terug