Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Gemengde gevoelens komst stadsgezicht

Gemengde gevoelens komst stadsgezicht

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia 13 januari 2011)

DELDEN - Bewoners van de Zuidwal in Delden reageren met gemengde gevoelens op de wens van het gemeentebestuur van Hof van Twente om het hart van Stad Delden aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

De bedoeling is de middeleeuwse kern van Delden zo goed mogelijk te behouden en te versterken.

Een half jaar geleden opende de Hema een nieuwe winkel tussen de Langestraat en Zuidwal na een lange juridische strijd tussen de eigenaar van het bouwplan en de buurtbewoners. De bewoners waren fel gekant tegen de 'blokkendoos' die het gemeentebestuur wilde toestaan op de plek waar tot dan toe een tuin lag. Niet lang daarvoor wilde een horecabedrijf er uitbreiden. Het toenmalige gemeentebestuur stond dat toe als er een schuin dak werd gebouwd zoals overal in hartje Delden is voorgeschreven. De rechter stond de bouw toe, mede omdat een procedurefout is gemaakt. Ook stuitte het de bewoners tegen de borst dat de eigenaar van het pand waar nu de Hema in is gevestigd, het terrein tot aan de rand van de straat mocht bebouwen. Daardoor kreeg de nieuwbouw een dominante plek in het smalle straatje van de Zuidwal.

"Ik wist dat de gemeente hiermee bezig was", vertelt Tonnie Morssinkhof van de Zuidwal die destijds samen met een aantal andere bewoners protesteerde tegen de nieuwbouwplannen bij hem voor de deur. Morssinkhof gaat wel naar de informatiebijeenkomst die de gemeente voor woensdag 26 januari (begin 19.30 uur) heeft gepland in het Parochiehuis aan de Langestraat. "Dit is helaas mosterd na de maaltijd."

"De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn", staat in een brief die gisteren is verspreid in Delden. De gemeenteraad van Hof van Twente wil de historische kern van Delden tot beschermd stadsgezicht uitroepen op grond van de gemeentelijke monumentenverordening. Het betreft het gebied dat globaal wordt ingesloten door de Zuiderhagen en de Noorderhagen. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht houdt in dat in het bestemmingsplan regels komen om het historische karakter te waarborgen. Denk aan bouwvolumes (rooilijnen, kaphoogtes) en inrichting van de openbare ruimte (pleinen, groenzones). De gemeente stelt strenge regels op voor verbouw en nieuwbouwplannen.

Het Oversticht geeft op de informatieavond een presentatie over de waardevolle karakteristieken en kwaliteiten van de historische kern van Delden en hoe de procedures voor de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht eruit zien. Bezoekers kunnen daarna aangeven welke aspecten zij van belang achten om een goed beschermd stadsgezicht te vormen. De gemeente verwerkt de reacties in de regels van het nog op te stellen bestemmingsplan.

 

 
Terug