Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Fietsendiefstallen op het station Delden

Fietsendiefstallen op het station Delden

Afdrukken

Fietsendiefstallen op het station Delden

De laatste tijd krijgen wij als Stadsraad Delden in toenemende mate klachten binnen over de situatie op het treinstation in Delden. Vooral de wekelijkse fietsendiefstallen zijn veel inwoners en treinreizigers een doorn in het oog. De politie heeft in de afgelopen maanden extra gesurveilleerd op het station, maar dit leidt niet tot een einde van het probleem. Als Stadsraad Delden denken wij graag mee over een oplossing.

Wat is het probleem?

De afgelopen maanden zijn er op het treinstation Delden weer een groot aantal fietsen gestolen. De cijfers van de politie laten zien dat de fietsendieven dit jaar vooral in de zomer actief zijn geweest. Uit dezelfde cijfers blijkt verder, dat het aantal diefstallen ten opzichte van de afgelopen jaren niet is gestegen. Tot medio november heeft de politie 39 aangiftes binnengekregen. In 2013 waren dit er in totaal 48. Hoewel niet iedereen bij de politie meldt wanneer er een fiets wordt gestolen, lijkt er een lichte daling te zijn.

Ondanks deze daling blijft fietsendiefstal wel een structureel probleem in Delden. Het treinstation aan de Stationsweg blijkt voor dieven een aantrekkelijke locatie om hun slag te slaan. Er rijden relatief weinig treinen (4x per uur), de weinige omwonenden kijken niet uit op het station en de parkeerplaatsen zijn vanaf de openbare weg door een hoge beukenhaag niet te zien. Hierdoor kunnen dieven zich ongestoord en ongezien voorbereiden.

Oplossingen

De politie onderkent het probleem en heeft extra middelen vrijgemaakt om de diefstallen een halt toe te roepen. Het extra surveilleren, het inzetten van agenten in burger en het gebruik van de zogenoemde lokfiets heeft al de nodige resultaten opgeleverd, maar een structurele oplossing is dit niet.

Als Stadsraad Delden zijn wij van mening, dat meer sociale controle zal leiden tot minder diefstallen. Met andere woorden: hoe meer mensen er aanwezig zijn op het station, hoe minder interessant de locatie wordt voor dieven. Ook is het verlagen van de beukenhagen rondom de parkeerplaatsen een goed middel om de omgeving zichtbaarder te maken, waardoor dieven zich minder goed kunnen verschuilen.

Het is daarnaast belangrijk, dat de politie de beschikking heeft over een lokzadel. Wanneer de gemeente er hier een van aanschaft, kan deze te allen tijde worden gebruikt en hoeft er niet gewacht te worden tot er een zadel beschikbaar is. Dit is nu vaak het geval. Ook cameratoezicht is een optie om het probleem terug te dringen.

Sociale controle – verplaatsing glas- en plasticcontainers

Hoe krijg je meer mensen in de omgeving van het station, waardoor de sociale controle wordt vergroot? De Stadsraad Delden heeft hier een plan voor bedacht. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het aantal en de locaties van glas- en plasticafval containers in Delden. Wij stellen voor om een aantal van deze containers te plaatsen op het station waardoor er op alle tijden van de dag mensen op het station aanwezig zijn. Naast het feit dat dit een mooie centrale locatie is, kunnen bakken op plaatsen waar ze ter discussie staan, worden verwijderd. De glasbak aan de Van Nispenweg is hier een mooi voorbeeld van. Parkerende auto’s aan de kant van de straat zorgen geregeld voor gevaarlijke situaties op deze drukke weg.

Verlagen van de beukenhaag

Politie heeft al eerder aangegeven, dat het verlagen van de bosschages bij de stallingen kan bijdragen aan een daling van het aantal diefstallen. Meer zichtbaarheid vanaf de openbare weg zorgt er in ieder geval voor, dat dieven zich niet ongezien kunnen ophouden bij de stallingen en de parkeerplaatsen. De gemeente heeft onlangs na schriftelijke vragen van de CDA-fractie in de Hof van Twente laten weten in gesprek te zijn met ProRail over het verlagen van de beukenhagen. ProRail laat in een reactie weten echter helemaal geen zeggenschap te hebben over de beukenhaag. “Deze is eigendom van NS-vastgoed. De vraag zal dan ook bij hun moeten worden neergelegd.”

Lokzadel:

De politie heeft bij de gemeente het verzoek tot het aanschaffen van een extra lokzadel neergelegd, omdat er slechts een beperkt aantal beschikbaar zijn. Tegenwoordig zit de apparatuur van een lokfiets in het zadel, waardoor deze in combinatie met iedere willekeurige fiets gebruikt kan worden.

De Hof van Twente liet in het antwoord op de schriftelijke vragen van het CDA weten, dat de gemeenten in Midden Twente hebben afgesproken de lokfietsen onderling uit te wisselen. Dit om herkenning bij de fietsendieven te voorkomen. Ook zijn volgens het college twee nieuwe fietsen in bestelling.

Het argument, dat de fietsen worden uitgewisseld om herkenning te voorkomen, lijkt niet relevant. Zoals al eerder genoemd, zijn er tegenwoordig lokzadels die op elke willekeurige fiets uit het depot kunnen worden geïnstalleerd. Wanneer de gemeente zelf een zadel zou aanschaffen, hoeft er niet meer gewacht te worden op een zadel uit een buurgemeente en kan een lokfiets te allen tijde worden ingezet. Als Stadsraad Delden vinden wij het grote aantal diefstallen in Delden (en Goor) meer dan voldoende aanleiding om een dergelijk zadel aan te schaffen.

Cameratoezicht:

Van cameratoezicht wordt al snel gezegd, dat het te duur is. De gemeente laat weten, dat het uitlezen van de beelden zeer arbeidsintensief is en dat de politie geen mankracht beschikbaar heeft om de beelden te bekijken. Uit contact met ProRail blijkt dat zij de gemeente hebben aangeboden de stations in Delden en Goor aan te sluiten op hun netwerk. De camerabeelden worden dan opgeslagen bij de cameraregieruimte in Utrecht. “Op deze manier hoeft de gemeente alleen de kosten voor de aanschaf van de camera’s te betalen. De beelden van eventuele diefstallen zijn dan op te vragen.”

De Stadsraad Delden verzoekt de gemeente om duidelijkheid te scheppen over de kwestie rondom het cameratoezicht. Wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van ProRail? En zo ja, wat zijn dan de kosten voor het plaatsen van de camera’s? Is daarnaast een pilot op de stations in Delden en Goor een optie om te kijken af het aantal diefstallen kan worden teruggedrongen?

De Stadsraad Delden nodigt de inwoners van harte uit om mee te denken over oplossingen. Kijk voor meer informatie op www.stadsraaddelden.nl of op onze Facebookpagina.

Stadsraad Delden

 
Terug