Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Mag het licht uit (of aan) ?

Mag het licht uit (of aan) ?

Afdrukken

De openbare verlichting in Stad Delden levert de Stadsraad maandelijks veel reacties op. Inwoners die hun zorgen uitspreken over straatlantaarns die niet branden, complete straten die in het donker zijn gehuld of niet gerepareerde lantaarns.

Hoe zit de situatie met betrekking tot het onderhoud en reparatie nu precies in elkaar?

Hoe gaat de gemeente Hof van Twente om met de openbare verlichting?

De gemeente heeft een uitgebreid plan voor de openbare verlichting in Delden en de overige kernen. Hierin staat hoe de straten worden verlicht, hoe het systeem wordt onderhouden en aan welke regels de openbare verlichting moet voldoen.

In het verleden werden er iedere 5 tot 6 weken controles uitgevoerd volgens een vaste route. Hierbij werden overdag alle lantaarns in bepaalde wijken ontstoken en gecontroleerd. Kapotte lampen of complete armaturen werden daarbij vervangen. Uit kostenbesparing in tijd van crisis, en ook passend binnen het denken over duurzaamheid, is hier vanaf gestapt. Omdat bij controles overdag veel extra energie verbruikt wordt. De gemeente gaat er vanuit dat de burgers zelf mondig genoeg zijn om een defecte lamp of een storing te melden.

Wanneer een melding binnenkomt bij de gemeente wordt deze toegevoegd aan het stapeltje met de overige klachten met betrekking tot de verlichting en de daaropvolgende maandag worden alle storingen doorgegeven aan de onderhoudsaannemer Ziut BV. Deze is dan verplicht om binnen vijf werkdagen de storing op te lossen. Dit is een harde termijn en de aannemer krijgt ook een waarschuwing als de problemen niet binnen de afgesproken termijn verholpen zijn.

Waarom zitten wij dan soms weken zonder licht in de straat zult u zich afvragen? Het moet toch binnen vijf dagen zijn opgelost? Hier komt de aap uit de mouw; iedere straatlantaarn is voorzien van een eigen zekering. Deze zit achter het klepje onderin de straatlantaarn. De straatlantaarn en bekabeling tot en met deze zekering is eigendom van de gemeente. Deze is dus verantwoordelijk voor de lantaarn en de lamp.

Het grote probleem begint echter als er een defect zit in de voeding van de lantaarnpaal. De kabels die in de grond liggen, en zo ook de regelkasten die hier en daar in de straten staan, zijn eigendom van Enexis BV. Nu komt de grote verrassing; is er bovengronds niets defect (dit is dus binnen vijf dagen vastgesteld) dan moet de netwerkbeheerder Enexis aan het werk. Volgens het beleid van het bedrijf moeten zij eerst de hoofdzekering vervangen. Dit gebeurt overdag waardoor de nieuwe zekeringin het geval vankortsluiting de volgende avond weer defect is. Dit moet vervolgens weer gemeld worden en dan komt Enexis opnieuw er een nieuwe zekering in zetten.

Ziet u het al voor u? Bij u thuis gaat er een zekering stuk, u vervangt deze en twee tellen later is hij weer defect. Wat doet u dan volgens het beleid van Enexis? Juist, u draait er nog maar een nieuwe in, misschien dat die beter is!

Na twee keer de zekering te hebben vervangen, wordt de storing doorgegeven aan de storingsmeetdienst van Enexis. Deze komt dan met een storingsmeetwagen en zoekt waar de fout zit. Fout gevonden, probleem opgelost hoor ik u denken. Helaas, zo werkt het niet. Fout gevonden en vastgelegd, nu moet er een andere aannemer worden ingeschakeld die de fout gaat herstellen. Enexis geeft opdracht tot het repareren en het probleem wordt opgelost.

De gemeente heeft regels en termijnen waarin storingen en defecten aan de verlichting moet zijn verholpen, maar is wat betreft het netwerk is het overgeleverd aan de grillen van Enexis. Als Stadsraad Delden spreken wij de hoop uit dat het nieuwe college zich blijft inzetten voor het oplossen van het beschreven probleem. Dit zodat storingen in de toekomst sneller en gerichter kunnen worden aangepakt. Ook roepen wij inwoners op melding te blijven doen van defecte straatverlichting, het zij aan ons, hetzij aan de gemeente Hof van Twente

Namens de Stadsraad Delden

Alexander Nijland

 
Terug