Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Verkeerssituaties in Stad Delden

Verkeerssituaties in Stad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 25 september 2013)

Via een recente publicatie vernamen we, dat de T-kruising - splitsing Hengelosestraat – Greekerinckskamp - heringericht gaat worden om fietsers te beschermen. Nu is het een goede zaak dat we oog houden voor gevaarlijke verkeerssituaties, maar wij zijn wel de mening toegedaan dat dit soort investeringen goed doordacht en in 1 keer goed uitgevoerd moeten worden.

Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat er bij de Raad ingesproken werd om de oversteek voor fietsers vanuit Hengelo naar de Greekerinckskamp te wijzigen, wat toen unaniem aangenomen en gerealiseerd werd met een geschatte investering van € 80.000, -. Echter wat blijkt, de jeugd gaat nog steeds gezellig, met drie man naast elkaar fietsend, verder over de Greekerinckskamp naar hun bestemming en negeert daarmee deze nieuwe inrichting.

Wij vragen ons hierbij af; kon dit niet gelijk verkeerstechnisch goed gedaan worden? Veel belangrijke infrastructurele investeringen binnen onze Stad Delden kunnen we financieel niet meer realiseren, maar we verliezen wel diverse malen geld aan zaken die eigenlijk in 1 keer goed doordacht hadden moeten worden.

Nog enkele voorbeelden van dubbel werk. Op de Vossenbrinkweg bij de kruising met de Averinkstraat werd zo'n anderhalf jaar geleden een 'punaise' kruising aangelegd, vanwege de 30 km zone. Dit voorjaar, met de aanpassingen in de riolering, heeft men dit er weer uit moeten halen en vervangen door een drempel kruising. Al het materiaal is afgevoerd en nieuwe stenen zijn aangevoerd... Dubbel werk en dubbele kosten.

Eerder, bij het vernieuwen van de Bernhardstraat, waarbij men met betrekking tot de kwaliteit van de trottoirs zeer grote vraagtekens kan zetten, werd de ingang bij de kruising met de Reigerstraat tweemaal aangepast en nog is het voor de meeste weggebruikers een onbegrijpelijk verkeersituatie. Ook hier werden dubbele kosten gemaakt omdat het niet goed doordacht was.

Stel dat we deze dubbele kosten kunnen voorkomen, wat zouden we dan kunnen doen aan andere kruispunten, waar verschillende soorten heggen en struiken het zicht belemmeren en er gevaarlijke situaties ontstaan. Het zou mooi zijn als we hier ook aandacht aan kunnen geven.

Mochten inwoners onoverzichtelijke en daarmee risicovolle verkeerssituaties kennen dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons door wilt geven, zodat wij dit met de gemeente kunnen bespreken. Samen moeten we blijven werken aan de veiligheid en we bij voorkeur in 1 keer goed.

Tot slot willen wij u de volgende informatie niet onthouden. Ruim vier jaar loopt er nu een project genoemd "Toegankelijkheid Centrum Stad Delden", met als doel ons centrum voor ouderen en gehandicapten toegankelijker te maken. We hebben het dan over onnodige paaltjes, op- en afritten, trottoir obstakels en natuurlijk alle uitstallingen). Na diverse bijeenkomsten en onderzoeken heeft de voorzitter van de stuurgroep ongeveer twee jaar geleden het onderzoeksrapport aan de betreffende wethouder aangeboden.

De provincie had voor dit project, dat voor de hele Hof van Twente gold, een subsidie beschikbaar gesteld van ongeveer € 450.000, -. Hiervan zou € 50.000,- voor Stad Delden beschikbaar zijn. Voordat er besluitvorming plaatsvond besloot de gemeente dat er mogelijk een combinatie mogelijk was met vereiste verkeersmaatregelen in de Langestraat. Ook hierover heeft vervolgens diverse malen overleg plaatsgevonden met Politie, Veilig Verkeer Nederland, Deldense ondernemers, ons als Stadsraad Delden en de betreffende gemeentelijk afdeling.

In combinatie met het eerder genoemde project kwamen hieruit enkele verkeerstechnische punten naar voren. Het was de bedoeling dat direct na de zomervakantie met het verbeterproject begonnen zou worden, maar we hebben ondertussen al begrepen dat er wederom vergaderd moest worden...., terwijl vertegenwoordigers van alle genoemde groepering al door de Langestraat gelopen zijn om alle klempunten aan te geven. Er is ook een gezegde dat stelt dat er molens zijn die langzaam malen.

Onze boodschap aan de gemeente is dat we als direct betrokkenen graag mee willen denken om zaken in 1 keer goed te doen, maar ook druk willen uitoefenen om gemaakte afspraken uiteindelijk wel na te komen. Onze Langestraat is zo'n dossier, vooral als wij ons beseffen dat er in 1988 al publicaties in de krant stonden over de inrichting van de Langestaat en vooral over de "paaltjes cultuur", die daar heerst.

Henk Schulten
Stadsraad Delden.

 
Terug