Langestraat opnieuw onder de loep

vrijdag, 09 november 2012 13:57
Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 9 november 2012)

De Gemeente Hof van Twente heeft het initiatief genomen om een aantal verkennende gesprekken te voeren met diverse partijen over de verkeerssituatie in de Langestraat in het kader van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan.
 
Daarbij is de Stadsraad Delden, alsook de deldense afdeling van Veilig Verkeer Nederland, de Deldense Ondernemersvereniging en de Verkeerspolitie gevraagd om input te geven over hoe de verkeerssituatie in de Langestraat momenteel gezien wordt, of er problemen zijn en hoe die kostenneutraal opgelost zouden kunnen worden.
 
De verkeerssituatie in de Langestraat is al zeer lang een gevoelig punt geweest binnen Delden. In het verleden zijn er al eens aanzetten geweest om te kijken naar een situatie met éénrichtingsverkeer, blauwe zone's enz. Alles met de bedoeling om de doorstroming te bevorderen.
 
Tijdens dit gesprek kwam het volgende naar voren;
 
Het bord bij schoenwinkel Leferink waar voor vrachtwagens een gewenste rijrichting wordt aangegeven valt nauwelijks op en werkt verwarrend.
 
Een eerste conclusie die getrokken werd is dat niet zozeer de hoeveelheid verkeer het probleem is, maar meer de rommelige, smalle en onoverzichtelijke indeling van de Langestraat.
 
Ook is het zo dat de meeste mensen die over de Langestraat rijden er óf moeten zijn, óf ze rijden er doelbewust doorheen. Er is praktisch geen sprake van doorgaand verkeer. Dat kiest dan meestal voor de rondweg.
 
Om hiervoor de Langestraat als éénrichtingsverkeer in te delen of zelfs verkeersluw te maken werd door alle partijen niet als zinvol gezien. Dit creëert bij de overige (zij-)straten weer veel druk en maakt het minder aantrekkelijk voor de vele bezoekers van buiten Delden die graag even door Delden heenrijden.
 
Het begrip “Shared Space” is tijdens dit overleg nu ter tafel gekomen. Dit houdt in dat er geen duidelijk afbakening meer is van rijbaan, voetpad en parkeerplaatsen en waarbij de diverse verkeersdeelnemers het onderling moeten regelen en elk gebruik maken van de op dat moment voorhanden ruimte. Alles ligt dan op één niveau en krijgt een wat pleinachtig karakter. Dit klinkt chaotisch, maar blijkt goed te functioneren in plaatsen waar dit al toegepast wordt.
Aangezien er op de kortere termijn geen middelen zijn om de Langestraat grootscheeps op de schop te laten gaan, zou een mildere variant dit principe kunnen benaderen. Dus minder parkeerplekken, minder straatmeubilair en minder reclameborden.
 
In november hebben we weer een volgend overleg en wij nodigen u uit om ook uw mening te geven over de huidige situatie in de Langestraat en wat u vindt van een oplossing in de vorm van Shared Space.
 
Schrijf hiervoor uw e-mail aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.