Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Bezoek Houd Delden Groen en Huurdersvereniging Delden

Bezoek Houd Delden Groen en Huurdersvereniging Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 15 mei 2012)

Tijdens onze maandelijkse vergadering op 2 mei mochten wij vertegenwoordigers verwelkomen van een tweetal deldense organisaties.

Allereerst mevr. Joke van Harten (Voorzitter) en dhr. Rob ten Voorde van "Houd Delden Groen". Deze stichting is destijds in het leven geroepen naar aanleiding van dreigende nieuwbouw in het weitje grenzend aan de Vossenbrink/De Helle. Deze bouwplannen zijn met succes aangevochten en momenteel is het in bezit van de gemeente nadat er een grondruil met de toenmalige eigenaren is geweest. De bouwplannen zijn daarmee verplaatst naar de plek van het voormalige overloopbekken aan de Kievitstraat.

Het is echter een gegeven dat er in Delden meer van dit soort weitjes liggen die in grote mate het landelijk karakter van Delden onderstrepen. De stichting heeft er daarbij 32 in beeld die in meer of mindere mate bedreigd zouden kunnen worden door bebouwing. Uitbreiding van Delden buiten de stadsgrenzen is vanwege de ons omringende natuur een niet snel voor de hand liggende situatie. Inbreiding door het bebouwen van weitjes waar deels soms al uit vroeger tijden nog een bouwbestemming op zit ligt dan meer voor de hand. Er zijn al de nodige weitjes verloren gegaan in de afgelopen jaren en de ontgroening gaat nog steeds door.

Het doel van de stichting is om hier een scherp oog op te houden en daar waar nodig in verzet te komen. Het hoeft dan niet altijd om de 32 weitjes te gaan, maar dat kan ook een ander karakteristiek stuk groen zijn. Momenteel bekijkt men bijvoorbeeld de wijzigingen met betrekking tot het bestemmingsplan Delden - Noord.

Het ledenbestand omvat momenteel 80 leden.

 

De Huurdersvereniging Delden werd vertegenwoordigd door Han Hokke (Voorzitter),  Joke Borsboom (Algemeen bestuurslid) en Monique Stege (Penningmeester).

Deze vereniging houdt zich bezig met de belangen van huurders in Delden en staat vanuit die situatie in nauw contact met Wonen Delden. Zo telt Delden momenteel ruim 700 huurwoningen.

Het bestuur is begin dit jaar volledig vernieuwd en men is zich momenteel aan het oriënteren op de taken die voor hen liggen. Daarbij bleek hen al snel dat het niet alleen  gaat om technische zaken als renovaties of wateroverlast, maar ook om zaken als conflicten veroorzaakt door buurtoverlast. Dit laatste vormt een bron van zorg.

De Stadsraad Delden heeft met beide organisaties tot slot dan ook uitgesproken om elkaar op dit gebied verder te informeren en te ondersteunen en daar waar nodig gezamelijk actie te ondernemen.

 

Namens de Stadsraad Delden
Hugo Extercatte
 
Terug