Delden beschermd stadsgezicht

maandag, 07 mei 2012 11:01
Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 4 mei 2012)

 

Voor- en tegenstanders zijn het er over eens, het cen­trum van Delden isduide­lijk herkenbaar als middel­eeuws. Het verdient bescher­ming tegen modernisering.
DELDEN - Stad Delden binnen de Zuider- en Noorderhagen wordt een beschermd stadsgezicht. Het college van burgemeester en wet­houders besloot de historische kern met onmiddellijke ingang aan te wijzen als een beschermd gebied. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat beeldbepalende panden worden gesloopt. Nieuwe panden moeten passen in de stijl van de oude gebouwen in de direc­te omgeving.
Het bestem,mingsplan met de be­perkende maatregelen legt het col­ligt vanaf vandaag ter inzage voor eventuele bezwaarmakers.
Het Oversticht concludeerde vier jaar geleden al dat de middeleeuw­se binnenstad van Delden be­schermd moet worden. Stad Del­den kreeg rond 1333 stadsrechten. Het stratenpatroon is gebaseerd op de aanwezigheid van een voorma­lig kloosterterrein bij de Oude Kerk, aldus het college.
De ligging is aan een belangrijke handelsroute naar Duitsland en Delden was eens een vestingstadje met grachten. Delden kent een flink aantal beeldbepalende pan­den die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun on­derlinge, ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun weten­schappelijke of cultuurhistorische waarde.
Alles binnen de ring is sinds gisteren beschermd stadgezicht. Wie er wil nieuw- of verbouwen is aan strikte regels
gebonden. Zo ook het straatje achter de Kerk.
Voor- en tegenstanders zijn het er over eens, het cen­trum van Delden isduide­lijk herkenbaar als middel­eeuws. Het verdient bescher­ming tegen modernisering. 

DELDEN - Stad Delden binnen de Zuider- en Noorderhagen wordt een beschermd stadsgezicht. Het college van burgemeester en wet­houders besloot de historische kern met onmiddellijke ingang aan te wijzen als een beschermd gebied. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat beeldbepalende panden worden gesloopt. Nieuwe panden moeten passen in de stijl van de oude gebouwen in de direc­te omgeving. 
Het bestem,mingsplan met de be­perkende maatregelen legt het col­ligt vanaf vandaag ter inzage voor eventuele bezwaarmakers. 
Het Oversticht concludeerde vier jaar geleden al dat de middeleeuw­se binnenstad van Delden be­schermd moet worden. Stad Del­den kreeg rond 1333 stadsrechten. Het stratenpatroon is gebaseerd op de aanwezigheid van een voorma­lig kloosterterrein bij de Oude Kerk, aldus het college. 
De ligging is aan een belangrijke handelsroute naar Duitsland en Delden was eens een vestingstadje met grachten. Delden kent een flink aantal beeldbepalende pan­den die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun on­derlinge, ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun weten­schappelijke of cultuurhistorische waarde. 
Alles binnen de ring is sinds gisteren beschermd stadgezicht. Wie er wil nieuw- of verbouwen is aan strikte regels 
gebonden. Zo ook het straatje achter de Kerk.