Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Ontwikkeling appartementen Peperkampweg

Ontwikkeling appartementen Peperkampweg

Afdrukken

(Bron: Stadsraad, 31 oktober 2011)

Naar aanleiding van een enquête, gehouden door de Stadsraad, om te inventariseren hoe er gedacht wordt over de plannen om te komen tot  een drie laags appartementencomplex aan de Peperkampweg  hebben wij de heer  Manhro van Wonen Delden uitgenodigd  op 5 oktober jl. om uitleg/inzicht te geven in deze plannen.

De Heer Manhro vertelde dat hij in de afgelopen periode informatie beschikbaar gesteld heeft en omwonenden de mogelijkheid heeft geboden om zich te laten informeren, waar door diverse bewoners uit de omgeving ook gebruik van gemaakt is. Hij was op de hoogte van de bezorgdheden/klachten die wij met hem gedeeld hebben en ook de positieve reacties van de bewoners uit de omgeving waren reeds bij hem bekend. 

Hieronder een overzicht van besproken onderwerpen :

Noodzaak :
Er schijnt in Delden door de veroudering een behoefte te zijn ( 570 inschrijvingen ) voor dit type appartementen. Het sociale aspect hierbij is dat 21 appartementen ter beschikking gesteld worden aan mensen met een beperking.
Gevelhoogte

Ten aanzien van het allergrootste bezwaar, de hoogte van het gebouw vermeld hij het volgende :
1) De bovenste woonlaag wordt verspringend gebouwd dus geen een vlakke gevel
2) De hoogte van de huizen uit de omgeving is ook al vaak 9 meter (evenals de nieuwbouw).
3) Er wordt een buffer (min. 5 meter) aangehouden tussen de straat en de bebouwing, met een groenstrook (bomen), om het zicht vriendelijk te maken.

Parkeren :
1) Hij wil graag nog eens met de bewoners om de tafel zitten, waar dit nodig is, om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van parkeerplaatsen op het toekomstige binnenterrein van het complex.

Vormgeving:
1) De Langestraat zou voor voetgangers gemakkelijk te bereiken zijn doordat er in overleg met het bestuur van het Parochiehuis een doorgang (wandelpad) komt naast het parochiehuis dit breekt het totale beeld aanzienlijk en zorgt voor openheid en toegankelijkheid van het centrum.
2) Over de uiteindelijke kleur van de te gebruiken steen is verder overleg door de omwonenden met de heer Manhro mogelijk.

Gezien het feit dat er aan een aantal punten aandacht besteed wordt, zoals parkeren, toonbaarheid (vormgeving) en kleur van de steen, zien wij op dit moment mogelijkheden voor omwonenden om inhoudelijk verder van gedachten te wisselen met de heer Manhro en doen wij een pas op de plaats.

Hierbij nemen wij ook in ogenschouw dat er vele positieve reacties binnengekomen zijn over het feit dat dit deel van Delden lange tijd geen aandacht gehad heeft en diverse mensen blij zijn met de huidige ontwikkelingen.

Vanzelfsprekend volgen wij ook dit proces met aandacht voor het behoud van de kwaliteiten en leefbaarheid binnen Delden.

 
Terug