Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Geen "fietsverbetering" Scherpenzeelseweg

Geen "fietsverbetering" Scherpenzeelseweg

Afdrukken

(Bron: TC tubantia, 2 april 2011)

DELDEN - Als de gemeente Hof van Twente dit jaar nog fietsvoorzieningen aanbrengt in de Scherpenzeelseweg ten koste van een latere aanleg van 60-km zone in de Langestraat in Delden (buiten de bebouwde kom) kost dit 50.000 euro extra. De gemeente loopt dan de subsidie op het inrichten van een 60-km zone mis. De Regio Twentedie deze subsidie verleent, stopt daar na dit jaar namelijk mee. B en W vinden dat niet verstandig en wijzen een betreffend voorstel af.


Het voorstel kwam na vragen in de raadscommissie Fysiek, eerder deze maand. De commissieleden bespraken het Uitvoeringsprogramma 2011. Wethouder Ben Eshuis zegde toe het voorstel te onderzoeken en later met een antwoord te komen. Dat antwoord is er nu.

De subsidiepercentages voor de realisering van 60-km zones en 30-km zones zijn verschilIend. Voor 60-km zones is 50% beschikbaar voor de 30-km zones 25%. Het subsidieproject van de Regio Twente eindigt echter na dit jaar. Het college van B&W zou zich inhoudelijk wel kunnen vinden in het voorstel dat in de commissievergadering is gedaan. Financieel gezien is het evenwel niet verstandïg. Daarom wordt het afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vraag in genoemde commissie, of ingestelde snelheidsregimes binnen 30- en 60-km zones gekoppeld kunnen worden aan tiidzones. Daarbuiten zou dan weer maximaal 50 respectievelijk 80 km Per uur mogen worden gereden. Het college heeft ook dit onderzocht en het antwoord is nee. Wegen met en 30- en 6o-km zone zijn ook als zodanig ingericht.

 
Terug