Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Flinke impuls leefbaarheid

Flinke impuls leefbaarheid

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 26 maart 2011)

- Betere toegankelijkheid rolstoelers.
- Ontmoetingplekken voor jongeren.
- Project buurtbemiddeling.
- Participatie jongeren bevorderen.

Hof van Twente - Verbetering van de toegankelijkheid en verbetering van de sociale cohesie in Hof van Twente. Voor dit doel wil de gemeente de 64o.ooo euro gebruiken, die het van de provincie krijgt voor de ontwikkeling van vier woonservicegebieden. Waar en hoe staat beschreven in een zojuist vrijgegeven Uivoeringsplan.

In Bentelo wordt het dorpsplein toegankelijk gemaakt voor rolstoelers en komen er bankjes. In Delden en Diepenheim gaat hetzelftde gebeuren met de winkelgebieden, terwijl in laatstgenoemde plaats de toegankelijkheid van de bibliotheek wordt verbeterd. In Diepenheim komt ook een informatiepunt voor zorg, welzijn en groen. In Goor worden trottoirs en invaliden opritten aangepast voor rolstoelers en mensen met een kinderwagen. Hengevelde krijgt een skatebaan annex hangplek voor jongeren. Het scoutinggebouw in dit dorp wlordt aangepast. In Markelo worden de wegen en paden van de begraafplaats toegankelijk gemaakt voor rolstoelers en komt er een
ontmoetingsplek voor jongeren.

De gemeente pakt de toegankelijkheid van de gemeenschapshuizen aan in de buurtschappen, Plaatst bushaltes dichter bij de doelgroep en overdekt de haltes. Ook introduceert en plaatst de gemeente domitica (automatisch werkende voorzieningen in huis).

Op het sociale vlak moet er in de hele Hof van Twente een Project buurtbemiddeling komen. Ook wordt per woning maximaal 5000 euro aan subsidie bijgelegd voor de bouw van levensloopbestendige woningen en moet er een Platform van professionals en vrijwilligersorganisaties voor wonen, welziin en zorg in het leven worden geroepen. In de gehele Hof moet ook de participatie van jongeren worden bevorderd. In Bentelo en Diepenheim wil de gemeente een Project jong en oud organiseren waarbij de jeugd wat doet met en voor ouderen. In Delden wordt de al geplande bood schappendienst en de digitale klussendienst geactiveerd. Markelo krijgt een informatie- en advies- krant voor welzijn en zorg en een klussendienst. In de buurtschappen tot slot moet het informeel zorgnetwerk worden versterkt en ondersteund.

Bovengenoemde activiteiten zijn de vertaling van de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek en de thema-avonden die onlangs in de kernen en buurtschappen ziin gehouden. De gemeente heeft bovendien de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen verwerkt. Het uitvoeringsplan is geen statisch gegeven, maar kan in samenspraak met inwoners en organisaties op sommige punten worden bijgesteld.

 
Terug