Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's
Delden

CDA wil doorbraak Reigerstraat, NS station

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 10 mei 2011)

DELDEN - Het CDA in Hof van Twente wil een doorbraak maken tussen de Reigerstraat en het NS-station in Delden.

De partij bracht de wens tijdens de verkiezingen vorig jaar al naar voren. Het CDA wil de spoorsloot dempen. Volgens de christendemocraten heeft de - volgens hen vervuilde waterloop - geen nut meer. Veel fietsers en voetgangers zouden dan niet meer via een omweg, de Bernhardstraat of de Vossenbrinkweg, naar het station hoeven.

 

Geen "fietsverbetering" Scherpenzeelseweg

Afdrukken

(Bron: TC tubantia, 2 april 2011)

DELDEN - Als de gemeente Hof van Twente dit jaar nog fietsvoorzieningen aanbrengt in de Scherpenzeelseweg ten koste van een latere aanleg van 60-km zone in de Langestraat in Delden (buiten de bebouwde kom) kost dit 50.000 euro extra. De gemeente loopt dan de subsidie op het inrichten van een 60-km zone mis. De Regio Twentedie deze subsidie verleent, stopt daar na dit jaar namelijk mee. B en W vinden dat niet verstandig en wijzen een betreffend voorstel af.

Lees meer...
 

Ernstige zorgen bruggen

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 1 april 2011)

DELDEN/MARKELO - De vervoerdersorganisatie EVO doet een dringend verzoek aan de Provincie Overijssel om te voorkomen dat er een totaallastbeperking wordt ingesteld voor bruggen over het Twentekanaal. Zij vreest dat vervoerders hierdoor flink in de problemen komen. Rijkswaterstaat is voorstander van het instellen van een maxmum toelaatbare totaalmassa, omdat bij het ontwerp van deze bruggen destijds geen rekening is gehouden met het gewicht van de huidige vrachtwagens.

Lees meer...
 

Flinke impuls leefbaarheid

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 26 maart 2011)

- Betere toegankelijkheid rolstoelers.
- Ontmoetingplekken voor jongeren.
- Project buurtbemiddeling.
- Participatie jongeren bevorderen.

Hof van Twente - Verbetering van de toegankelijkheid en verbetering van de sociale cohesie in Hof van Twente. Voor dit doel wil de gemeente de 64o.ooo euro gebruiken, die het van de provincie krijgt voor de ontwikkeling van vier woonservicegebieden. Waar en hoe staat beschreven in een zojuist vrijgegeven Uivoeringsplan.

Lees meer...
 

Laat-middeleeuwse kern Stad Delden is bijzonder

Afdrukken

(Bron: TCTubantia 8 maart 2011)

DELDEN - De historische kern van de Stad Delden is het predikaat beschermd stadsgezicht waard. Tot die conclusie komt Het Oversticht op basis van een onderzoek. B en W delen die conclusie. Het nieuwe bestemmingsplan wordt alvoorbereid. Met het nemen van een voorbereidingsbesluit wil het college voorkomen dat zich alsnog ongewenste ontwikkelingen voordoen. Wat het stadsgezicht van Delden volgens het Oversticht zo bijzonder maakt, is dat de historische ontwikkeling in de ruimtelijke opbouw herkenbaar is gebleven. De structuur wordt nog steeds bepaald door de concentrische vorm van de voormalige verdedigingswerken, die goed zichtbaar zijn in de buitenring.

Lees meer...
 


Pagina 8 van 10