Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's
Delden

Alleen Reggefiber legt glasvezel aan!

Afdrukken

Ruim 140 mensen hebben afgelopen maandag gebruik gemaakt van de uitnodiging van de Stadsraad Delden, om meer informatie te ontvangen over de aanleg van het glasvezelnet in Stad Delden. De grote opkomst, bevestigd de onrust en zorg over de strijd tussen Reggefiber en Cogas. De Stadsraad had beide partijen uitgenodigd om toelichting te geven over hun aanpak, de kosten en de voordelen. Met name Reggefiber toonde helder en overzichtelijk aan wat de mogelijkheden zijn.
Cogas heeft op dit moment haar prioriteit niet in Stad Delden liggen.


Conclusie is, dat iedereen in Stad Delden voor maart 2013 de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van het veel snellere glasvezelnetwerk en dat Reggefiber dit aan gaat leggen. Ook bij Reggefiber zijn daar, vanaf nu geen verplichte kosten aan verbonden. Begin augustus starten de werkzaamheden.Onvermijdelijk blijft, dat overal in de plaats deze kabel getrokken zal worden. Als Stadsraad zullen wij er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen, dat de situatie voor en na de graafwerkzaamheden er hetzelfde uit zal zien. De gestelde vragen en het merendeel van de antwoorden kunt u terugvinden bij dit artikel. Hier is de presentatie dan als Powerpoint presentatie te bekijken.

Bijlagen:
Bewaar het bestand <code>112_1205.JPG</code>112_1205.JPG[ ]153 Kb
Bewaar het bestand <code>112_1208.JPG</code>112_1208.JPG[ ]157 Kb
Bewaar het bestand <code>112_1209.JPG</code>112_1209.JPG[ ]201 Kb
Bewaar het bestand <code>Reggefiberl voorlichv3.ppt</code>Reggefiberl voorlichv3.ppt[ ]7949 Kb
Lees meer...
 

Bezoek Houd Delden Groen en Huurdersvereniging Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 15 mei 2012)

Tijdens onze maandelijkse vergadering op 2 mei mochten wij vertegenwoordigers verwelkomen van een tweetal deldense organisaties.

Allereerst mevr. Joke van Harten (Voorzitter) en dhr. Rob ten Voorde van "Houd Delden Groen". Deze stichting is destijds in het leven geroepen naar aanleiding van dreigende nieuwbouw in het weitje grenzend aan de Vossenbrink/De Helle. Deze bouwplannen zijn met succes aangevochten en momenteel is het in bezit van de gemeente nadat er een grondruil met de toenmalige eigenaren is geweest. De bouwplannen zijn daarmee verplaatst naar de plek van het voormalige overloopbekken aan de Kievitstraat.

Het is echter een gegeven dat er in Delden meer van dit soort weitjes liggen die in grote mate het landelijk karakter van Delden onderstrepen. De stichting heeft er daarbij 32 in beeld die in meer of mindere mate bedreigd zouden kunnen worden door bebouwing. Uitbreiding van Delden buiten de stadsgrenzen is vanwege de ons omringende natuur een niet snel voor de hand liggende situatie. Inbreiding door het bebouwen van weitjes waar deels soms al uit vroeger tijden nog een bouwbestemming op zit ligt dan meer voor de hand. Er zijn al de nodige weitjes verloren gegaan in de afgelopen jaren en de ontgroening gaat nog steeds door.

Lees meer...
 

Delden beschermd stadsgezicht

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 4 mei 2012)

 

Voor- en tegenstanders zijn het er over eens, het cen­trum van Delden isduide­lijk herkenbaar als middel­eeuws. Het verdient bescher­ming tegen modernisering.
DELDEN - Stad Delden binnen de Zuider- en Noorderhagen wordt een beschermd stadsgezicht. Het college van burgemeester en wet­houders besloot de historische kern met onmiddellijke ingang aan te wijzen als een beschermd gebied. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat beeldbepalende panden worden gesloopt. Nieuwe panden moeten passen in de stijl van de oude gebouwen in de direc­te omgeving.
Het bestem,mingsplan met de be­perkende maatregelen legt het col­ligt vanaf vandaag ter inzage voor eventuele bezwaarmakers.
Het Oversticht concludeerde vier jaar geleden al dat de middeleeuw­se binnenstad van Delden be­schermd moet worden. Stad Del­den kreeg rond 1333 stadsrechten. Het stratenpatroon is gebaseerd op de aanwezigheid van een voorma­lig kloosterterrein bij de Oude Kerk, aldus het college.
De ligging is aan een belangrijke handelsroute naar Duitsland en Delden was eens een vestingstadje met grachten. Delden kent een flink aantal beeldbepalende pan­den die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun on­derlinge, ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun weten­schappelijke of cultuurhistorische waarde.
Alles binnen de ring is sinds gisteren beschermd stadgezicht. Wie er wil nieuw- of verbouwen is aan strikte regels
gebonden. Zo ook het straatje achter de Kerk.
Voor- en tegenstanders zijn het er over eens, het cen­trum van Delden isduide­lijk herkenbaar als middel­eeuws. Het verdient bescher­ming tegen modernisering. 

DELDEN - Stad Delden binnen de Zuider- en Noorderhagen wordt een beschermd stadsgezicht. Het college van burgemeester en wet­houders besloot de historische kern met onmiddellijke ingang aan te wijzen als een beschermd gebied. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat beeldbepalende panden worden gesloopt. Nieuwe panden moeten passen in de stijl van de oude gebouwen in de direc­te omgeving. 
Het bestem,mingsplan met de be­perkende maatregelen legt het col­ligt vanaf vandaag ter inzage voor eventuele bezwaarmakers. 
Lees meer...
 

Miljoenen voor verbeteren landgoed Twickel

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 6 maart 2012)

DELDEN - Het dagelijks bestuur van de provincie Overijssel, Gedeputeerde Staten, wil de komende jaren 3,75 miljoen euro investeren in het landgoed Twickel. Als Provinciale Staten met het voorstel instemmen komt de uitvoering van het zogeheten Pact van Twickel hierdoor een flinke stap dichterbij. Twickel, een aantal gemeenten, het waterschap en de provincie hebben een aantal doelstellingen afgesproken.

Lees meer...
 

Monumentale eik gekapt

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 24 februari 2012)

DELDEN - De monumentale eik vlakbij de hoek Villapark/Greekerinckskamp gaat tegen de vlakte. De enorme boom vormt volgens de gemeente Hof van Twente een gevaar voor de omgeving omdat hij is verzwakt.

De eik is hol van binnen en metingen wijzen uit dat de wand van de stam te dun is geworden om de grote takken te dragen. De boom heeft bovendien last van bruinrot die wordt veroorzaakt door de zwavelzwam. Eén van de grote takken van de karakteristieke boom heeft een beginnende scheur en kan plotseling afbreken. Voor een monumentale boom als deze wordt in beginsel geen kapvergunning afgegeven, maar na overleg met de bomencommissie heeft de gemeente besloten om de eik toch te kappen.

Lees meer...
 


Pagina 5 van 10