Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's
Delden

Vervolgoverleg NABO’s 28 maart 2019

Afdrukken

Op 28 maart jl. heeft de Stadsraad in samenwerking met de Stadsraad Goor en de dorpsraad van Markelo weer een vervolgoverleg gehad met wethouder Scholten over de plannen van Prorail om de onbewaakte spoorwegovergangen in de Hof van Twente grotendeels te laten vervallen, en een beperkt aantal te wijzigen in een bewaakte overweg. Zoals eerder al aangegeven heeft dit weinig impact op de directe omgeving van Delden. De overweg achter de houtzagerij van Twickel heeft geen recreatieve functie. Er is daar geen sprake van een weg of wandelpad, maar slechts een overgang naar een weiland. Daar waar het overgangen betreft welke door
particulieren gebruikt worden zullen deze persoonlijk benaderd worden door Prorail voor een oplossing. In dergelijke gevallen kan het zijn dat de overweg opgeheven wordt, of dat deze afsluitbaar zal zijn met een hek waarvan de betreffende particuliere gebruiker de sleutel heeft. De twee overwegen achter het Pannenkoekenhuis tussen Delden en Goor hebben wel een meer recreatieve functie daar het een klein wandelgebied betreft. Hier is de
kans groot dat deze beiden gaan verdwijnen. Een derde overgang tussen Delden en Goor kent een puur particulier gebruik. Hier zal e.e.a. met de bewoner worden afgestemd door Prorail. Zoals het er nu naar uitziet zal de daadwerkelijke uitvoering nog wel enige tijd op zich laten wachten. Er moet hierbij gedacht worden aan een termijn ergens binnen de komende 5 jaar. De kosten voor deze aanpassingen zullen ook deels door de gemeente gedragen moeten worden.

 Bestuur Stadsraad Delden

 

STAD DELDEN HISTORISCH MODERN.

Afdrukken

Sinds medio dit jaar is er in Delden een werkgroep actief welke zich tot taak heeft gesteld de uitstraling van het historische centrum van Delden te verbeteren.

Deze werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden van de Gemeente Hof van Twente, Deldense Ondernemers Vereniging, Politie en Stadsraad Delden. De Stichting Twickel is in raadgevende vorm ook hier bij aangesloten.

Waarom nu deze werkgroep?  Aan het historische centrum van Delden is al geruime tijd geen  aandacht meer besteedt. De meest in het oog springende zaken zijn daarbij o.a. de sterk verouderde straatverlichting in de Langestraat, het ontbreken van bankjes, prullenbakken en groenvoorzieningen, de situatie op het Ressingplein, de parkeersituatie aan de Langestraat, de knelpunten met het vrachtverkeer en de hoeveelheid aan verschillende reclame-uitingen.

Nu zult u zeggen dat deze thema’s niet nieuw zijn, maar momenteel doet zich de kans voor om hier stapsgewijs wat verbeteringen gerealiseerd te krijgen.

De eerste stap die de werkgroep vastgesteld heeft, is de openbare straatverlichting aan de Langestraat tussen Hotel de Zwaan en Schoenhandel Leferink en het stuk Spoorstraat vanaf de LANGESTRAAT tot aan het spoor, om de ondernemers aldaar meer bij het centrum te kunnen betrekken. De openbare straatverlichting dateert uit begin jaren tachtig en is dringend aan vervanging toe. De gemeente is momenteel met een project bezig om binnen de Hof van Twente diverse armaturen van de straatverlichting vervangen te krijgen voor duurzamere varianten.

Om te voorkomen dat de huidige verlichting aan de Langestraat simpelweg vervangen wordt door sfeerloze armaturen, heeft de gemeente zich bereid getoond om de verlichting aan de Langestraat los te koppelen van het project om zodoende de weg vrij te maken voor een beter passende oplossing.

Diverse oplossingen zijn door de werkgroep besproken, waarbij wetgeving omtrent verlichting, (verkeers-)veiligheid, financiële en technische haalbaarheid meegenomen zijn in de afwegingen.

Waar we ons momenteel op concentreren is een variant met midden boven het wegdek hangende lampen. Deze lampen zullen dan middels staalkabels tussen twee gevels bevestigd moeten worden. (zie foto voor een impressie) Er zal dan geen sprake meer zijn van straatlantaarns die op de trottoirs onnodig ruimte innemen. Ook zullen er veel minder lichtpunten nodig zijn en het algehele beeld zal minder druk zijn dan nu het geval is.

Een eigentijdse variant hierop - ter vervanging van bijv. de kerstverlichting - kunnen LED lampen zijn die verschillende kleuren kunnen uitstralen en naar sfeer gedimd kunnen worden. Denk hierbij aan een groene of rode kleur tijdens de kerstmarkt, geel met Pasen of verschillende kleuren tijdens de Nacht van Delden. (En tussendoor natuurlijk normaal licht).

Wij zullen u over de voortgang op de hoogte houden en ontvangen graag uw reacties en suggesties om er samen iets moois van te maken!

Deze kunt u sturen aan:

De Stadsraad Delden

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Of

De Deldense Ondernemers Vereniging

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Partijen Ressingplein lijnrecht tegenover elkaar in glasbak-discussie

Afdrukken

De bijeenkomst die op maandagavond op initiatief van de gemeente is gehouden over de toekomstige locatie van de glasbak op het Ressingplein, heeft niet tot een oplossing geleid. Leo van Egmond en Luuk Mulder, de initiatiefnemers van het Plan Paviljoen, en Frans Schneider, eigenaar van het voormalige fabriekspand met acht winkels en omliggende grond, kwamen niet nader tot elkaar in de zoektocht naar een geschikte locatie. Wethouder Harry Scholten gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de gemeente deze week een keuze maakt. Daarbij worden twee opties bekeken: de plaatsing van twee ondergrondse glascontainers op enkele meters van de plek waar de glascontainer nu staat of de verwijdering van glascontainer van het Ressingplein. Een compleet milieueiland is door ruimte gebrek voorlopig van de baan.

Initiatiefnemers Plan Paviljoen

Leo van Egmond en Luuk Mulder lieten eerder al weten niet aan de bouw van het Paviljoen te beginnen voordat de glasbak van het terrein is verdwenen. Het duo kreeg vorig jaar ook de toezegging van de gemeente dat de bak zou worden verplaatst. Een paar meter naar rechts is voor de initiatiefnemers echter geen acceptabele oplossing. In het voormalige stadhuis moet onder andere een horecagelegenheid komen en een glasbak naast het terras is niet gewenst. Op maandagavond gaf Mulder nogmaals aan dat ze alles uit de kast zullen trekken om plaatsing in de directe omgeving te voorkomen. Ook worden dan juridische stappen genomen.

Vastgoedeigenaar Frans Schneider

Lijnrecht tegenover de initiatiefnemers van Plan Paviljoen staat Frans Schneider, eigenaar van het voormalige fabriekspand met acht winkels en omliggende grond. Hij wil dat de glasbak blijft staan op de huidige plek. Schneider geeft aan dat de bak hier al dertig jaar prima staat en dat er geen aanleiding is om deze te verplaatsen. Op grond van de vastgoedeigenaar zijn alternatieven aanwezig maar die zijn volgens hem geen optie. Schneider vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de bakken en dat deze dan ook op gemeentegrond horen te staan.

Glasbak van groot belang

Op maandagavond werd er door de ruim dertig aanwezigen fel gediscussieerd over een mogelijke oplossing. De ondernemers uit de omgeving lieten daarbij weten dat een glasbak in de omgeving van groot belang is. Bij verwijdering zou de koopstroom veranderen. Onder andere een afgevaardigde van supermarkt Dirk van den Broek liet weten bang te zijn hierdoor klanten te verliezen. Een glasbak op eigen terrein zag hij echter ook niet als oplossing. Andere aanwezigen pleitten voor verwijdering van de bak. “Als de ondernemers zoveel waarde hechten aan de glasbak dan kunnen ze zelf een plekje vinden om deze te plaatsen.”

Kritiek op wethouder

Wethouder Harry Scholten sprak aan het begin van de bijeenkomst de voorkeur uit voor de plaatsing van twee ondergrondse containers op een naastgelegen parkeerplaats. Dit kwam hem vanuit de zaal op de nodige kritiek te staan. “De gemeente geeft aan dat er twee opties zijn, maar laat vervolgens duidelijk blijken geen voorstander te zijn van de verwijdering van de glasbak van het Ressingplein”, zo gaf een bewoner van de Zuidwal aan. “Dat draagt niet bij aan een open discussie.” Ook waren er aanwezigen die vonden dat andere opties onderzocht moeten worden. Scholten antwoordde daarop dat dit is gebeurd en dat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. “Er is onder andere gekeken naar de Kortestraat. Het zou echter veel geld kosten om de leidingen te verleggen. Daarnaast is de buurt ook daar fel gekant tegen de plaatsing. We moeten ook nu een beslissing nemen.”

Geen perfecte oplossing

Scholten liet tijdens de bijeenkomst weten in de afgelopen maanden meerdere malen te hebben gesproken met de betrokken partijen. “Dit waren goede gesprekken, maar ze hebben niet tot een consensus geleid. Ons wordt als gebrek aan daadkracht verweten en dus gaan we nu een beslissing nemen. Daarbij zijn wij ons zeer bewust van het gegeven dat er geen perfecte oplossing is. Er zullen altijd tegenstanders zijn van de keuze die we uiteindelijk maken.”

Geraamte voormalig stadhuis

Of er snel iets zal veranderen aan de situatie omtrent het geraamte van het voormalige stadhuis, hangt af van de keuze van de gemeente. Verwijdering van de glasbak opent de weg voor een bouwstart, maar zal de gemeente op veel kritiek komen te staan van ondernemers en Frans Schneider. Plaatsing van de bakken op de naastgelegen parkeerplaats, zal mogelijk leiden tot een totale stop van de werkzaamheden in de nabije toekomst.

Stadsraad Delden

De Stadsraad Delden heeft begrip voor de standpunten van de partijen, maar roept de betrokkenen op om het belang van Delden voorop te stellen. “Wij hebben meegedacht over oplossingen en hebben ook ideeën aangedragen voor alternatieve locaties. De gemeente geeft aan dat deze plekken (waaronder de omgeving bij het station) om uiteenlopende redenen niet geschikt zijn. Nu de mogelijkheden zijn aangegeven door de gemeente willen wij nogmaals benadrukken dat het belang van Delden voor persoonlijke of economische belangen moet gaan. Of het nu rechtsom of linksom is: er moet iets gebeuren. Het zou een schande zijn als de inwoners ook de komende jaren tegen het geraamte van het voormalige stadhuis aan moeten kijken.”

Stadsraad Delden

 

Koningsdag 2016

Afdrukken

Ook bij Koningsdag, was de Stadsraad Delden weer aanwezig.

Belangstellende konden zich opgeven voor de veiligheid “WhatsApp”groepen en tevens bestond de mogelijkheid om de bekende  Deldense “groene” tas aan te schaffen.

Ondanks de slechte weersvoorspelling mochten wij toch een aantal inwoners bij onze stand ontvangen en  informeren over de “WhatsApp” groepen, waarbij diverse inwoners zich hebben aangemeld.
Wij hopen dat veel inwoners zich voor deze groepen zullen aanmelden, waarvoor wij, voor de verschillende wijken een coördinator zoeken.

Aan melden kan via  ons email adres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13240779_1760725777505884_5779729945797881055_n.jpg?oh=9ece5e4dd1eefa2fd996c7c0dc6d1f6f&oe=57E614C2

 

De bijeenkomst over WhatsApp

Afdrukken

Op 21 april l.l. gaf de Stadsraad Delden in samenwerking met de wijkagenten een voorlichtingsavond over  de veiligheid “WhatsApp”, in de “Boemel”.

Hiervoor was de eerste groep gebruikers uitgenodigd, maar ook andere inwoners waren welkom.

Door de politie werd duidelijk een uitleg gegeven over de mogelijkheid om via “WhatsApp”, de woonomgeving veiliger te maken.

Het ligt in de bedoeling om Stad Delden in diverse wijken op te delen, waarvoor wij voor elke wijk een coördinator zoeken, die de gegevens van aspirant deelnemers wil opnemen en doorspelen aan de Stadsraad Delden.

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13241218_1760725757505886_2457862078506220031_n.jpg?oh=3328e2c1e386ed36295a7dd93f4f6537&oe=57E80206

 


Pagina 1 van 10